Årsmøte 2019 protokoll

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 2. Jun 2020

Telenor Bedriftsidrettslag ÅRSMØTE 2019

Sted: Fornebu Restaurant Fresh4You C/D, tid: tirsdag 27. mai 2020, kl. 16.30 -17.30

Til stede: 4 medlemmer + 7 via Skype

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning 2019

5. Regnskap 2019

6. Innkomne forslag

7. Budsjett 2020

8. Valg

1. Åpning

Leder Trude Sundblad ønsket deltakerne velkommen til ordinært årsmøte for 2019.

2. Godkjenning av saksliste og representanter

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

Dirigent: Jone Eileraas. Sekretær: Ketil Risvoll. Protokollundertegning: Martin Svae-Kvifte og Trude Persdatter Sundblad.

4. Årsberetning

Jone gikk gjennom årsberetningen. Beretning ble enstemmig bifalt av årsmøtet.

5. Regnskap 2019

Jone gikk gjennom det framlagte regnskapet for 2019. Årsresultatet endte opp med et underskudd på 1.031. I vedtatt budsjett lå det inne et enda høyere underskudd (271 tusen). Vi har en betydelig egenkapital (fortsatt over 2 millioner) som vi tærer på. Revisorrapport ble lest opp. Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

6. Innkomne forslag

Sak fra styret. Styrehonorar. Foreslår å øke det årlige beløpet til leder, nestleder, kasserer og sekretær fra 7000kr til 10000kr og honoraret til styremedlemmer fra 300kr til 500kr per møtet. Revisor får 500kr i honorar. Forslaget ble godkjent uten innvendinger.

7. Budsjett 2020

Jone redegjorde budsjett for 2020. Budsjettet viser et underskudd på 191 tusen. Erfaringen tilsier at det blir brukt mindre penger enn det som budsjetteres og Korona-situasjonen i 2020 vil sannsynligvis forsterke dette. Vi har fortsatt et betydelig buffer å tære på (ref. regnskapet). Det ble spurt om det var aktuelt å redusere medlemskontingent for 2021 dersom vi ender opp med et overskudd i stedet for et underskudd. Eller kan gruppene klare å komme opp med økt aktivitet siste halvår? Styret vil ta dette opp til vurdering. Årsmøtet godkjente budsjettet enstemmig.

8. Valg

Styret har i 2019 sett slik ut:

Verv

Navn

Valgt

Leder

Annette Marie Kollenborg (sluttet)

2019 for 2 år

Nestleder

Trude Persdatter Sundblad (rykket opp som leder)

2019 for 2 år

Kasserer

Jone Eileraas

2018 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2018 for 2 år

Styremedlem

Annika Aarstad

2019 for 1 år

Styremedlem

Markus Bjølgerud (sluttet)

2019 for 2 år

Styremedlem

Martin Svae-Kvifte

2019 for 2 år

Varamedlem 1

Karianne Braat

2019 for 1 år

Varamedlem 2

Henning Ustgård

2019 for 1 år

Varamedlem 3

Xinli Wang

2019 for 1 år

Revisor 1

Christian Deisz

2019 for 1 år

Valgkomite 2

Morten Christiansen

2019 for 1 år

Valgkomite 1

Steinar Ostermann

2019 for 1 år

 

Valgkomiteen v/ Steinar Ostermann og Morten Christiansen hadde levert inn følgende innstilling:

LEDER: Innstiller Jone Eileraas. Har fungert som kasserer i inneværende valgperiode.

NESTLEDER: Trude Sundblad. Ikke egentlig på valg, har fungert som leder i inneværende valgperiode.

KASSERER: Ingen kandidat funnet

SEKRETÆR: Innstiller Ketil Risvoll. Gjenvalg.

STYREMEDLEM 2 ÅR: Innstiller Henning Ustgård. Tidligere vara, men har fungert som styremedlem i inneværende valgperiode.

STYREMEDLEM 1 ÅR: Innstiller Torstein Tuv.  Pricing Expert Telenor Business. Torstein har vært i Telenor i 3-4 år og sitter i styret for YPN (Young Professionals Network). Han har engasjert seg sterkt i å få økt oppslutningen i Telenor om Holmenkollstafetten, bla ved å få med yngre medarbeidere-han er også aktivt med i alpingruppa.

VARAMEDLEM 1: Innstiller Karianne Braat. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 2: Innstiller Xinli Wang. Gjenvalg.

VARAMEDLEM 3: Tuva Ramsø Bredesen, Technology. Tuva kom til Telenor som trainee sist høst og er og aktiv i YPN.

REVISOR 1: Innstiller Christian Deisz. Gjenvalg.

REVISOR 2: Ingen kandidat funnet.

VALGKOMITE: Ingen kandidater funnet. De sittende forlater Telenor i løpet av året.

De innstilte kandidatene ble enstemmig valgt. Det nye styret fikk fullmakt til å finne kasserer. Inntil denne er på plass, vil leder Jone Eileraas fylle også denne rollen. Det ble konkludert med at det ikke er nødvendig med to revisorer. Jan Petter Jensen ble overtalt til å gjøre en innsats i valgkomiteen, mens styret fikk fullmakt til å finne en makker til han.

Det nye styret ser da slik ut:

Verv

Navn

Valgt

Leder

Jone Eileraas – tilbake som leder etter flere år som kasserer

2020 for 1 år

Nestleder

Trude Persdatter Sundblad – tilbake som nestleder

2019 for 2 år

Kasserer

Mangler – Jone Eileraas fungerer


Sekretær

Ketil Risvoll – GJENVALG

2020 for 2 år

Styremedlem

Martin Svae-Kvifte

2019 for 2 år

Styremedlem

Henning Ustgård – NY (mange år som vara)

2020 for 2 år

Styremedlem

Torstein Tuv – NY

2020 for 1 år

Varamedlem 1

Karianne Braat – GJENVALG

2020 for 1 år

Varamedlem 2

Xinli Wang – GJENVALG

2020 for 1 år

Varamedlem 3

Tuva Ramsø Bredesen – NY

2020 for 1 år

Revisor

Christian Deisz – GJENVALG

2020 for 1 år

Valgkomite 1

Jan Petter Jensen– NY

2020 for 1 år

Valgkomite 2

Mangler


 

Fornebu 27.05.2020,

Ketil Risvoll (sign)                                 Martin Svae-Kvifte                    Trude Persdatter Sundblad 

referent                                                representant                             representant


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.