RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRIMGARDEROBER OG SKAP PÅ FORNEBU

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 5. Apr 2018

Alle ansatte på Telenor-senteret på Fornebu kan søke om tilgang til et garderobeskap i trimgarderobene, som ligger på plan 1 og/eller 2 i alle bygg. Telenor BIL administrerer tildelingen for blokkene D, J og K. Hovedtildeling gjøres i mars/april hvert år. Følgende rettigheter og plikter gjelder angående trimgarderobeskap:

BRUKEREN

- Kan søke om garderobeskap på eget søknadsskjema.

- Har rett til å benytte seg av garderobeskapet til neste annonserte garderobetildeling, som kunngjøres via e-post og annonseres på Telenor BILs nettsider og på @work og ved oppslag i trimgarderobene

- Plikter å registrere endringer i opplysninger, som ble lagt inn i søknadsskjemaet.

- Må benytte egen hengelås til garderobeskapene og plikter å fjerne hengelås ved utgangen av perioden, eller ved permisjon eller fravær over 2 mnd.

- Må sette navnet sitt på skapet.

- Plikter å holde garderoben i ryddig og ordentlig stand

- Plikter å følge TE’s retningslinjer og eventuelle informasjonsskriv i trimgarderobene

TELENOR EIENDOM HOLDING AS

- Er ansvarlige for at trimgarderobene blir rengjorte en gang pr virkedag

- Er ansvarlige for drift og vedlikehold av trimgarderobene

- Vask av skap ved ny tildelingsperiode

- Kan med skriftelig varsel stenge og/eller tømme garderobene i forbindelse med renhold, vedlikehold etc. eller ved kunders mislighold av disse retningslinjene

- Kan med skriftelig varsel endre rutiner som nevnt nedenfor

- Fastsetter de reglene og rutinene som gjelder i garderobene

- Fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstand som oppstår under, eller som følge av, bruk av garderobene, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler

TELENOR BIL (Bedriftsidrettslaget)

- Er ansvarlig for tildeling av garderobeskap

- Alle spørsmål/henvendelser vedrørende tildeling av garderobeskap skal rettes til mailadressen: trimgarderober@telenor.no

Henvendelser angående renhold og vedlikehold rettes til 09011

RUTINER ANGÅENDE ”LØSE” KLÆR OG UTSTYR

- Siste fredag i hver måned, etter kl. 20:00, vil alt som ligger løst i garderobene, inkludert det som henger på knaggene, bli fjernet. Dette blir lagt i en kurv i garderoben.

- Etter 3 virkedager, blir kurven tømt og innholdet levert i Vaktsentralen for oppbevaring i 14 dager.

- Uavhentet klær/utstyr blir gitt bort til veldedig formål/kastes.


Tilbake til trimgarderober registrering


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.