Årsberetning 2017

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 21. Mar 2018

Årsberetning 2017

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder: Teodor Helgesen

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad

Kasserer: Jone Martin Eileraas

Sekretær: Ketil Risvoll

Styremedlem: Øyvind Hem

Styremedlem: Nicholas Moss

Styremedlem: Steinar Ostermann

Varamedlem1: Katrin Skjong

Varamedlem 2: Henning Ustgård

Varamedlem 3: Arnt Grøttum

 

Revisor: Christian Deisz og Grete Monssen

 

Valgkomitè: Valentin Rossebø og Morten Christiansen.

 

Om styrets arbeid Det har blitt avholdt månedlige styremøter med unntak av sommerferien

I tillegg til styremøtene har medlemmer av styret bidratt med prosjektledelse og noe prosjektdeltakelse, bl.a. rettet mot Holmenkollstafetten, Birkebeinerrittet, profiltøy-utdeling og nye websider. Vi har også i perioden avholdt en strategiworkshop for å se hvordan vi skal forme bedriftsidretten i Telenor fremover.

 

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for Telenor Eiendom, og vi har i perioden fått opp det digitale systemet igjen for selvhjelp til tildeling av skap.

 

Vi har i perioden brukt mye tid på websidene våre, da den forrige leverandøren ikke klarte å levere det de sa de skulle levere. Vi har valgt ny leverandør og satt ned en gruppe som i løpet av året har fått opp siden og lansert inn mot 2018.

 

 

Styret har bestrebet seg for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett.

 

Om organisering i perioden

Styret har hatt en kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært representert.

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens all aktivitet vi deltar i foregår i OBIK.

 

Økonomisituasjonen Laget har en meget sunn økonomi, selv om vi har betydelig aktivitet i grupper som faller utenfor TIFs refusjonsregime.

 

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret.

 

Teleidrettsforbundet (TIF)

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor holder fremdeles på sin gamle tildelingsmodell som ikke har blitt vesentlig endret siden da TIF ble opprettet i 1992. Styret i Oslo jobber mot TIF for å sikre at vi får en mer fremtidsrettet tildelingsmodell, hovedsakelig gjennom å sikre at vi har styremedlemmer i TIF. Det har vært avholdt ting i denne perioden, og det har blitt satt i gang et arbeid for å se på hvordan TIF skal organiseres fremover.

 

 

 

Inntekt i perioden

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. I tillegg har vi hatt inntekter/provisjon fra salget fra Ullmax. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en kjærkommen ekstra inntekt.

 

Kommunikasjonssituasjonen

  • Nettsidene: http://idrett.telenor.no
  • Epost til medlemmene
  • Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
  • Nyhetsbrev
  • For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via gruppeoppmennene

 

Medlemsaktiviteter Medlemsantallet er i år redusert i forhold til i fjor, dette er et resultat av at mange av våre medlemmer blir outsourset til andre selskaper og offshoret. I tillegg har vi nå hatt en opprydding i forbindelse med overgang til hjemmesideleverandør og medlemsmassen er nå på 603 – en kraftig reduksjon. Antall grupper er 17, dog må innrømmes at enkelte av gruppene har hatt lav aktivitet gjennom året. Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu

.

De største gruppene er hhv Sykkel (194), Langrenn (160), Golf (110), Allsport (103), Alpin- og friluft (80), Padling (71) og Klatring (49).

 

Styret tar sikte på å opprettholde samme aktivitet i 2018 som tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter.

 

Mvh

Styret

 

 

Beretning fra gruppene

 

Allsport

Pål Børmarken som har hatt alle verv i gruppa gikk av med pensjon til jul 1017. Ingen aktiviteter i regi av gruppa. Et antall medlemmer har fått refundert startkontingenter for løp i 2017. Styret i Telenor BIL organiserte løpekurs våren 2017 til en hyggelig pris som inkluderte medlemskap i Allsport for de som ikke var med her fra før. Instruktører fra Sudiofyso.

 

Alpin- og friluftsgruppen

Vi har i perioden avholdt de faste turene våre og hatt en stabil medlemsmasse. Noen forlater gruppen hovedsakelig på grunn av oppsigelser, og vi får inn nye unge medlemmer som er nyansatte. Totalt 80 medlemmer. Av turer har vi hatt 20 personer på alpetur til Sölden, og vi har hatt 32 personer på tur til Hemsedal.

 

Bordtennis

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

Telenor BIL har ikke klart å få til et lag i serien de to siste sesongene, så aktiviteten er lav.

Trond Skjærvik er både leder og kasserer. Trond deltok i KM for bedrift og ble nr. 3 i sin klasse siste sesong.

 

Bowling

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

Bowlinggruppen er aktiv med trening 1 gang i uken, 3 lag i seriespill, deltakelse i Telemesterskapet og eget klubbmesterskap. Alle lagene holdt plassen i seriespillet 2015/16 sesongen, dvs. ingen opprykk eller nedrykk. For 2017 søkte vi om å arrangere Telemesterskap i Oslo, men Tromsø ble valgt som arrangør siden de har 100års jubileum. Vi vurderer å søke om arrangement i 2018. Det er blandet nivå i bowlinggruppen, slik det skal være, og gruppen er selvfølgelig åpen for alle som vil spille bowling. Fellestrening hver tirsdag på Veitvet bowling, og 1-2 ganger i året kjører vi trening med instruktør fra Veitvet bowling for å få teknikk instruksjon. Det er veldig positivt at det har vært mye bedre oppmøte på treningen i år sammenliknet med tidligere år. Vi vil selvfølgelig gjerne ha med enda flere i bowlinggruppa.

 

Cricket

Incorporated in Feb 2018 so very new. Expecting 15-20 paying members. Have had one internal training and struggling to find an indoor solution for winters. Trying to get Telenor ground (between Telenor and Quality) for the summers.

 

Curling

Telenor har 2 lag som spiller i bedriftsserien i Oslo/Akershus. Lagene består av 4 eller flere spillere som i sesongen 2017/18 spiller i Jar Ishall på mandagskvelden og i Snarøya Curlinghall på onsdagskvelden. 

Sesongen starter normalt i slutten av september og går til slutten av mars. Seriene i begge hallene spilles uavhengig av hverandre og lagene fra Telenor har hevdet seg i toppen av begge.

I siste delen av sesongen 2017/18 har vi fått spille mixed-curling som var ny OL-gren i år. Denne spillformen har noen andre regler enn vanlig curling.

Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å prøve ut curling eller ønsker å spille curling sammen med oss i BIL Curling.

Curling er også en veldig fin Team aktivitet som anbefales på det varmeste.

https://curling.idrett.telenor.no/

 

Dans

Leder slutter i Telenor mars 2018, pt er det ingen som ønsker å ta over.

Aktiviteter i 2017: Kurs i jump, ukentlig over 6 uker vinteren 17. Kurs i swing høsten 2017, ukentlig over 6 uker.    

 

Dykking

Ingen aktivitet.

 

eSport

?

 

Fotball

Fotballgruppen hadde i 2017 et lag påmeldt i øverste divisjon i Oslo Bedriftsidrettskrets, Menn 7er eliteserie. Dette er blitt ledet av Ole Jacob Sværk.

Vi hadde til og med sommer 2017 fast treningstid innendørs på Voldsløkka. Dette ble oppsagt grunnet svært lavt oppmøte, det ble sjeldent trening.

En årsak til dette mener jeg har vært veldig dårlig underlag i hall. Jeg ser etter alternativ til dette.

 

Golf

-           Klubbmesterskap juni – arrangert av oss - 21 deltakere

-           Telemesterskap august – arrangert av Trondheim – 10 deltakere fra Fornebu

-           2 Lag har deltatt i OBIK serien

-           Trening innendørs på Fornebu Indoor Golf Senter

-           Trening Ballerud Golfklubb

-           Styret i Golfgruppen: Henning Ustgård – Økonomi, Oai Cam Quach – Leder og Kai Stiberg – Web & Informasjon.

 

Innebandy

Ingen aktivitet.

 

Jaktskyting

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt: dette er beretningen fra 2016:

Jaktskyting har dessverre ikke hatt noen aktivitet i 2016, men vi regner med å komme sterkere tilbake i 2017. Det er flere som nå har vist interesse og vi håper på å få til et informasjonsmøte i løpet av våren.

 

Klatring

Klatregruppa hadde i 2017 38 betalende medlemmer. Per i dag er det 71 medlemmer i Workplace-gruppa «Climbing – Norway». Vi har hatt felles klatring hver tirsdag på Klatreverket, der 4-6 medlemmer deltar. Teodor Nilseng var leder i gruppa (eneste med verv), men Ådne Gabrielsen tar over fra og med 2018.

 

Langrenn

Leder og kasserer er Ketil Risvoll. Langrennsgruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2017, men det er mange som har deltatt på skirenn på individuell basis og xx medlemmer har fått refundert startkontingenter. Det ble avholdt kurs i januar/februar 2017 med over 50 deltakere. Instruktører fra Studiofyso.

 

 

Orientering

I 2017 har det vært lite aktivitet i O-gruppa. Det er svært få medlemmer som deltar i løp for Telenor BIL. I fjor var det kun 8 starter i OBIK-løp totalt fordelt på 4 personer. Totalt er vi 22 medlemmer i gruppen. Noen av medlemmene er aktive orienteringsløpere for sine vanlige idrettslag og det er da ikke så vanlig å løpe OBIK løp for Telenor BIL i tillegg.

Tidligere år har vi arrangert ett løp, men i 2017 arrangerte vi ikke løp pga. liten aktivitet i gruppen. Vi har også sagt fra oss arrangement i 2018. Det er høyt arbeidspress og turbulente tider på Telenor for tiden og det bidrar nok til at energien og engasjementet for å jobbe ekstra frivillig ikke er så høyt.

 

Nyvalgt (2018) leder av O-gruppa er Torstein Hole og kasserer/materialforvalter er Ketil Risvoll. Vi takker av Roger Birkeland som nylig avgått leder etter mange års innsats.

 

Padling

Padlegruppa har i 2017 fått helt nytt styre.

Leder: Agnes Aanderaa

Økonomi: Tore Lydvo

Web og kurs: Arne Husom

Materialforvaltere: Bjørnar Endal og Jean Tedesco

 

Gruppa har 41 medlemmer.

Det har vært gjennomført dugnad på våren for å klargjøre kajakkene for sesongen. En prioritert oppgave har vært å vedlikehold av kajakker og traller for å legge til rette for bruk for medlemmene.

Styret har tatt initiativ til ukentlig padling for medlemmene. Det har vært blandet oppmøte. Dette planlegges og videreføres i 2018.

         

Det ble arrangert nybegynnerkurs i juni. Det var stor interesse og mange som ikke fikk plass. Høstkurs ble ikke arrangert pga mangel på tilgjengelig instruktør. Det er flere av medlemmene som har arrangert «avdelingssamling» der samtlige kajakker er utlånt.

 

Seiling

Det har dessverre ikke vært noen organisert aktivitet i Seilgruppa i 2017.

 

Sjakk

Ingen aktivitet?

 

Skyting

?

 

Squash

Highlights Total Members: ca 15. Total Paying Members (2017): 12. Main Activities in 2017:  Playing at Lysaker Squash each Wednesday where there are between 5 to 10 people each week (1 hour, 2 courts). Doing a tournament once a year for internal ranking, fun. Round it up with a dinner (each person pays themselves). Good mix of men and women in the group as well as nationalities

 

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene sender scannet billett og kontonummer til meg som kasserer for svømming i Telenor BIL. Klippekort på Hundsund koster 900 kr og inneholder 12 klipp. Telenor BIL dekker inntil tre klippekort pr sesong. Fra og med 2017 regnes sesongen som kalenderåret. Egenandelen i 2017 er 300 kr som trekkes fra refusjonen på første klippekort pr sesong. Klippekortet knyttes til en chip brikke. Denne betaler man 100 kr for, men dette får man visstnok tilbake hvis brikken leveres inn.

 

I 2017 var det 29 medlemmer som benyttet seg av tilbudet om å svømme i Hundsund bad.

 

Sykkel

Årsberetning for 2017 er ikke mottatt. Dette er beretningen fra 2016:

2 foredrag som ble holdt i Talk (tidligere aud B) på Expo. Det første var med Knut Knudsen og det andre var med tyske treningsfirmaet Staps, som holdt innlegg om trening og treningslære, samt foredrag av Eirik Normann som syklet fra Kiel til Italia med 5 kg opp-pakning på «lykke og fromme» uten plan for annet enn at han skulle sykle sydover i 4 uker.   Det var også informasjon og invitasjon fra 2 sykkelklubber: Henholdsvis Bærum & Omegn Cycleklub og Sportsklubben Rye. Det var halv/trekvart fullt på disse foredragene som var åpne også for medlemmer av sykkelklubbene. Organisert tur til Birken for Sykkel-birken. Det var kun 5 med i bussen og det spørs om det er mer fornuftig å bruke midler på et arrangement som flere nå vil delta på. Det var skifte av Leder av Sykkelgruppa i 2016. Paal Berg gikk over til Microsoft og sluttet i Telenor, Dag Ole Storrøsten tok over. Antall medlemmer har fått refundert startkontingenter i forbindelse med ritt: 26

 

Tennis

Vi hadde to faste timer hos Snarøya TK. Vi hadde ila mai 2017 trening med trener. Vi hadde en Telenor tennis cup. Roger Stølsnes er leder og Stein Grongstad kasserer.

 

Volleyball

Telenor BIL Volleyball har 1 lag i serien i Volleyball i Oslo. Et mix lag og et herrelag. Dette er et samarbeid mellom 3 bedrifter som alle mangler nok spillere til å ha egne lag. Telenor, Accenture og Tieto. Telenor har ansvaret for mix laget. Våre spillere deler treningstid med to andre lag på KFUM huset på Ekeberg hver mandag fra 21.00. – 22.30 (Tieto og Capgemini). Vi stiller på 1. Cup pr sesong i Ekeberghallen i januar. Leder er Inger Hvidsand og kasserer er Gunn Klungsøyr.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.