Årsmøte 1/3-2023

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 9. Feb 2023

Årsmøte Telenor BIL

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 9. Feb 2023, oppdatert 1. mars 2023.

Telenor BIL årsmøte onsdag 1/3-2023

Tid: 1/3-2023 15:00 - 16:00

MS Teams

Alle medlemmer kan delta.

https://azure.content.bloc.net/froala/200000195/2150/2021/1/27/1611738560991.png?autorotate=true&width=1024&quality=90

Saksliste:

Forslag:

1) Sak foreslått av styret: Vedtektsendring §17. Ta bort setning om at endringer må godkjennes av idrettsstyret i NIF. [Vedtatt]

Valg:

Styret har i 2022 sett slik ut:


Leder

Henning Ustgård

2022 for 1 år

Nestleder

Ingrid Norrvall Vegdahl (erstattet Torstein Tuv juni22)

2022 for 1 år

Kasserer

Sunniva Syrrist

2021 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2022 for 2 år

Styremedlem

Ola Vardebakken

2021 for 2 år

Styremedlem

Tuva Ramsøe Bredesen

2022 for 1 år

Styremedlem

Marte V Grønli

2022 for 2 år

Varamedlem 1

Randi Emmaus

2022 for 1 år

Varamedlem 2

Xinli Wang

2022 for 1 år

Revisor

Christian Deisz

2022 for 1 år

Leder, nestleder, kasserer, 2 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer er på valg.


Valgkomiteen v/ Jan Petter Jensen har følgende innstilling til nytt styre (de som skal velges er uthevet):

Leder  

Henning Ustgård

2023 for 1 år - gjenvalg

Nestleder

Ingrid Norrvall Vegdahl

2023 for 2 år - gjenvalg  

Kasserer

Sunniva Syrrist

2023 for 2 år - gjenvalg

Sekretær

Ketil Risvoll

2022 for 2 år

Styremedlem

Ole Ingar Aune

2023 for 2 år - ny

Styremedlem

Marte V Grønli

2022 for 2 år

Styremedlem

Marie Sandstrøm Mathiassen

2023 for 1 år - ny

Varamedlem 1

Randi Emmaus

2023 for 1 år - gjenvalg

Varamedlem 2

Wiweke Reymert

2023 for 1 år - ny

Revisor 1

Christian Deisz

2023 for 1 år - gjenvalg


 

 

Valgkomite 1

Jan Petter Jensen

2023 for 1 år - gjenvalg

Valgkomite2
Agnes Aanderaa2023 for 1 år - ny

[Valgt]


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.